Programs 3 

Level One Teacher Training

Ye Hui Lu, Qingpu Qu, Shanghai Shi, China, Apr 17, 2020 to Mar 7, 2021
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

Level One Teacher Training

Huqiu, Suzhou, Jiangsu, China, Sep 21, 2020 to Mar 7, 2021
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)

Level Two Mind and Meditation

Suzhou, Jiangsu, China, Oct 26, 2021 to Jan 29, 2022
 Japbir Kaur (Jishan Harkiewicz)
js_harkiew@yahoo.com
Japbir Kaur (Harkiewicz)