Programs 9 

Level One Teacher Training

Brisbane QLD, Australia, Jun 7, 2020 to Apr 11, 2021
 Sat Sarbat Kaur Khalsa (Olympia Revel)
satsarbat.re@gmail.com
http://www.3aaa.asia
Sat Sarbat Kaur (Revel)

Level One Teacher Training

Lijiang, Yunnan, China, Jul 1, 2020 to Dec 8, 2020
 Sat Sarbat Kaur Khalsa (Olympia Revel)
satsarbat.re@gmail.com
http://www.3aaa.asia
Sat Sarbat Kaur (Revel)

Level Two Mind and Meditation

Vienna, Austria, Aug 4, 2020 to Nov 7, 2020
 Sat Sarbat Kaur Khalsa (Olympia Revel)
satsarbat.re@gmail.com
http://www.3aaa.asia
Sat Sarbat Kaur (Revel)

Level One Teacher Training

Melbourne VIC, Australia, Aug 27, 2020 to Apr 4, 2021
 Sat Sarbat Kaur Khalsa (Olympia Revel)
satsarbat.re@gmail.com
http://www.3aaa.asia
Sat Sarbat Kaur (Revel)

Level Two Lifecycles and Lifestyles

Lijiang, Yunnan, China, Oct 16, 2020 to Jan 19, 2021
 Sat Sarbat Kaur Khalsa (Olympia Revel)
satsarbat.re@gmail.com
http://www.3aaa.asia
Sat Sarbat Kaur (Revel)

Level One Teacher Training

9872 Millstatt, Austria, Feb 22, 2021 to Dec 3, 2021
 Sat Sarbat Kaur Khalsa (Olympia Revel)
satsarbat.re@gmail.com
http://www.3aaa.asia
Sat Sarbat Kaur (Revel)

Level Two Conscious Communication

Burgundy, France, Mar 13, 2021 to Jun 16, 2021
 Sat Sarbat Kaur Khalsa (Olympia Revel)
satsarbat.re@gmail.com
http://www.3aaa.asia
Sat Sarbat Kaur (Revel)

Level One Teacher Training

S 1591 Zhao Yin Shu Gang Gao Su, Longhai Shi, Zhangzhou Shi, Fujian Sheng, China, May 22, 2021 to Oct 14, 2021
 Sat Sarbat Kaur Khalsa (Olympia Revel)
satsarbat.re@gmail.com
http://www.3aaa.asia
Sat Sarbat Kaur (Revel)

Level Two Vitality and Stress

Lijiang, Yunnan, China, Jul 2, 2021 to Oct 7, 2021
 Sat Sarbat Kaur Khalsa (Olympia Revel)
satsarbat.re@gmail.com
http://www.3aaa.asia
Sat Sarbat Kaur (Revel)