Programs 10 

Level One Teacher Training

Amritsar, Punjab 143105, India, Aug 20, 2019 to May 20, 2020

Level Two Authentic Relationships

Amritsar, Punjab 143105, India, Aug 20, 2019 to Aug 18, 2020

Level Two Conscious Communication

Amritsar, Punjab 143105, India, Aug 20, 2019 to Aug 18, 2020

Level One Teacher Training - Immersion

Rishikesh, Uttarakhand, India, Oct 14, 2019 to Apr 14, 2020
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level Two Mind and Meditation

Anandpur Sahib, Punjab, India, Jan 17, 2020 to Apr 24, 2020

21 Stages of Meditation - All Journeys

Rishikesh, Uttarakhand, India, Feb 14, 2020 to Feb 23, 2020
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level One Teacher Training

Rishikesh, Uttarakhand, India, Oct 21, 2020 to Nov 14, 2020
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level Two Authentic Relationships

Amritsar, Punjab, India, Oct 28, 2020 to Jan 31, 2021
 Haridass Kaur Khalsa, PhD
haridasskaur@gmail.com
Haridass , Phd Kaur (Hoang)

Level Two Vitality and Stress

Rishikesh, Uttarakhand, India, Nov 15, 2020 to Feb 18, 2021
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level Two Conscious Communication

Rishikesh, Uttarakhand, India, Nov 22, 2020 to Feb 25, 2021
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)