Programs 8 

Level One Teacher Training

Amritsar, Punjab 143105, India, Aug 20, 2019 to May 20, 2020

Level Two Authentic Relationships

Amritsar, Punjab 143105, India, Aug 20, 2019 to Aug 18, 2020

Level Two Conscious Communication

Amritsar, Punjab 143105, India, Aug 20, 2019 to Aug 18, 2020

Level One Teacher Training - Immersion

Rishikesh, Uttarakhand, India, Oct 14, 2019 to Apr 14, 2020
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)

Level Two Mind and Meditation

Amritsar, Punjab, India, Oct 15, 2019 to Jan 18, 2020
 Haridass Kaur Khalsa, PhD
haridasskaur@gmail.com
Haridass , Phd Kaur (Hoang)

Level Two Mind and Meditation

Anandpur Sahib, Punjab, India, Jan 17, 2020 to Apr 24, 2020

21 Stages of Meditation - All Journeys

Amritsar, Punjab, India, Jan 22, 2020 to Jan 29, 2020

21 Stages of Meditation - All Journeys

Rishikesh, Uttarakhand, India, Feb 14, 2020 to Feb 23, 2020
 Gurmukh K Khalsa (Gurmukh Kaur Khalsa)
gurmukh108@gmail.com
http://www.goldenbridgeyoga.com
Gurmukh Kaur (Khalsa)