Programs 4 

Level One Teacher Training

Mexborough, UK, Jan 4, 2019 to Oct 13, 2019
 Hari Har Ji Kaur
brightlight@sahej.org
http://sahej.org/
Hari Har Ji Kaur (Wade)

Level Two Vitality and Stress

Mexborough, UK, Jun 7, 2019 to Oct 5, 2019
 Hari Har Ji Kaur
brightlight@sahej.org
http://sahej.org/
Hari Har Ji Kaur (Wade)

Level Two Conscious Communication

Mexborough, UK, Nov 8, 2019 to Feb 29, 2020
 Hari Har Ji Kaur
brightlight@sahej.org
http://sahej.org/
Hari Har Ji Kaur (Wade)

Level One Teacher Training

Mexborough, UK, Jan 3, 2020 to Sep 6, 2020
 Hari Har Ji Kaur
brightlight@sahej.org
http://sahej.org/
Hari Har Ji Kaur (Wade)