Programs 6 

Level One Teacher Training

Chicago, IL, USA, Mar 16, 2018 to Nov 18, 2018
 Shakta Kaur (Susan P Kezios)
shakta@shaktakaur.com
http://www.ShaktaKaur.com
Shakta Kaur (Kezios)

Level Two Lifecycles and Lifestyles

3717 N Ravenswood Ave, Chicago, IL 60613, USA, Sep 8, 2018 to Jan 26, 2019

Level Two Mind and Meditation

Chicago Loop, Chicago, IL, USA, Sep 21, 2018 to Feb 2, 2019
 Shakta Kaur (Susan P Kezios)
shakta@shaktakaur.com
http://www.ShaktaKaur.com
Shakta Kaur (Kezios)

Level One Teacher Training

N Ravenswood Ave, Chicago, IL, USA, Oct 20, 2018 to Jun 2, 2019

Level One Teacher Training

431 S Dearborn St, Chicago, IL 60605, USA, Mar 1, 2019 to Oct 6, 2019
 Shakta Kaur (Susan P Kezios)
shakta@shaktakaur.com
http://www.ShaktaKaur.com
Shakta Kaur (Kezios)

Level One Teacher Training

410 S Michigan Ave, Chicago, IL 60605, USA, May 17, 2019 to Dec 8, 2019
 Shakta Kaur (Susan P Kezios)
shakta@shaktakaur.com
http://www.ShaktaKaur.com
Shakta Kaur (Kezios)